DVP04DA-S2

 

تغذیه                     (۲۴VDC (-15% ~ 20%
نحوه اتصال به CPU   اتصال از سمت راست CPU با آدرس دهی از ۷~۰
تعداد ورودی آنالوگ                                   ۰
تعداد خروجی آنالوگ                                   ۴
دقت ورودی آنالوگ                                  _
دقت خروجی آنالوگ                           ۱۲ و ۱۶ بیت
مقادیر ورودی (مقدار عددی در PLC)                                   _
مقادیر خروجی (مقدار عددی در PLC) (۰mA~20mA (0~4000), ±۱۰V (±۴۰۰۰ , ±۳۲۰۰۰

توضیحات

زمان اندازه گیری                        ۳ms × تعداد کانالها
محدوده بار مجاز                ولتاژ: ۱KΩ~۱MΩ, جریان: ۰Ω~۵۰۰Ω
پورتهای ارتباطی دارای پورت RS485 و پروتوکلهای MODBUS RTU/ASCII
حداکثر ورودی آنالوگ مجاز                          ±۱۵V , ±۳۲mA
دمای کاری و رطوبت مجاز                       ۵~۹۵% , ۰~۵۵°C